Her er vi

En viktig aktør siden 1993

Griff Kommunikasjon as ble etablert i 1993 og i årene etter har en rekke kunder funnet veien til et selskap i vekst. I en periode tilbød Griff Kommunikasjon også arkitekttjenester, frem til Griff Arkitektur ble skilt ut som eget selskap i 2004. Gjennom vår historie har vi arbeidet med en lang rekke formgivningsoppgaver, også i skjæringspunktet mellom design og formgivning. Slik vi ser det er alle visuelle uttrykk med på å kommunisere identitet – og vi er alltid interessert i å ta fatt på nye og interessante designoppgaver. Siden 1993 har vårt mål vært det samme: Å utvikle de beste og mest kostnadseffektive kommunikasjonsløsningene for å nå våre kunders mål, uansett om mediet er trykksaker, annonser, film eller webbasert kommunikasjon. Derfor er vi i Griff Kommunikasjon opptatt av ikke bare å følge med i tiden, men ligge i forkant. Vi legger stor vekt på å beherske nye kanaler like godt, eller bedre, enn de gamle. I bunnen ligger det samme engasjementet for sterk, kreativ og effektiv kommunikasjon som bidrar til å bygge sterke merkevarer og tydelig identitet.

Redaksjonelt innhold

Identitet

Foto og illustrasjon

Film og animasjon

Event

Sosiale medier

Morten Oksmo

Daglig leder
morten@griff.no
+47 900 74 780

Adrian Friis

Grafisk designer og rådgiver
adrian@griff.no
+47 465 03 171

Dag Enggrav

Regnskap
dag@griff.no
+47 995 11 751